Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Landskab

Den altovervejende del af det danske areal er åbent land, dvs. områder, som ikke er bebygget eller planlagt til bebyggelse. Størstedelen af arealerne i det åbne land drives som landbrug eller skovbrug.

Landområderne bidrager særligt med produktion af fødevarer, men også med offentlige goder som fx landskab, kulturhistorie og mulighed for rekreation. I de seneste år har der været en øget tilflytning til landområderne omkring de større byer. Derimod har landområderne langt fra de større byer oplevet en tilbagegang i såvel befolkningsudvikling og beskæftigelse.

Udviklingen i det åbne land reguleres gennem en lang række lovgivninger, fx planloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven og landbrugsloven.