Læhegn og småbeplantninger

Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger om tilskud til læhegn og småbeplantninger i perioden 2. maj til 3. august 2018. Der er afsat i alt 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.