Læhegn og småbeplantninger

Med Naturpakken fra maj måned 2016 blev det besluttet, at yde tilskud til læhegn med 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.

Bemærk, at ansøgningsblanketten er opdateret. Det er nu muligt, at indtegnet arealer og opmåle hegnslængder med to decimaler. Dertil er det i ansøgningsblanketten præciseret, at ansøgninger skal sendes til Miljøstyrelsen og ikke til Naturstyrelsen.

Det har ingen konsekvenser, at man har indsendt sin ansøgning til Miljøstyrelsen på den tidligere ansøgningsblanket.

Spørgsmål og svar under ordningen