Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Basisanalyser

Naturstyrelsen har udarbejdet en basisanalyse for hvert Natura 2000-område. Basisanalyserne er første trin i planlægningen, og de danner grundlaget for en dialog om de kommende planer og for udarbejdelse af et planforslag. Basisanalyserne blev offentliggjort  den 20. december 2013 og revideret i december 2014. 

Læs notatet om basisanalyser

Basisanalyserne er blevet til på baggrund af landsdækkende og kvalitetssikrede data, som er offentliggjort i nationale overvågningsrapporter og/eller i Danmarks Miljøportal .

Se data til Natura 2000-basisanalyserne 2016-21 (revideret 2014) på et Danmarkskort

Hvad indeholder en basisanalyse?

  • Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som områderne er udpeget for at beskytte.
  • Vurdering af naturtilstanden og en foreløbig vurdering af konkrete trusler
  • Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden.