Roskilde Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2010 på 1219 ha, hvilket udgør 5,8 % af kommunens samlede areal.

Når serviceeftersynet er afsluttet i kommunen, viser figurer og tabeller også den opdaterede registrering under "Projektet afsluttet".

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

148

0

319

56

58

768

1349

2008

148

0

319

56

58

768

1349

2010

148

0

319

56

58

768

1349

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

216

0

524

69

128

281

1219

2008

216

0

524

69

128

281

1219

2010

216

0

524

69

128

281

1219

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde Kommunes hjemmeside om naturbeskyttelse .

Foto: Ole Malling

Foto: Ole Malling. Særløse Overdrev