Plukhugst

Plukhugst er den måde, skoven oprindeligt blev udnyttet på. Man plukkede ud, hvad man af skulle bruge af træeffekter, f.eks. hegnspæle, brændsel eller tømmer til byggeri og lod ellers skoven passe sig selv. Denne form for plukhugst er siden blevet kaldt ”uordnet plukhugst” i modsætning til en ”ordnet plukhugst”, hvor man går frem efter mere forstlige principper.

I moderne skovbrug anvendes ordnet plukhugst som driftssystem i uensaldrende bevoksninger. Systemet kendes bedst fra Tyskland og andre mellemeuropæiske lande, hvor det især anvendes i blandede bevoksninger af nåle- og løvtræer.

Som plejemetode kan plukhugst bl.a. anvendes til at fjerne opvækst af uønskede træer, f.eks. nåletræer i egekrattet, skaffe lys og plads til at store træer kan udvikle sig, samt til at fremme en aldersmæssigt varieret skov med stor strukturel og artsmæssig variation.

Fordele ved plukhugst:

  • kan udvikle og vedligeholde en stabil skov med træer i alle størrelser og aldersklasser
  • kan kontinuerligt sikre et godt skovklima
  • kan give gode muligheder for et rigt plante- og dyreliv, bl.a. med skovarter der er knyttet til gammel skov
  • kan sikre et jævnt fordelt udbytte
  • kræver ikke udgifter til nyplantning

En plukhugstlignende skovdrift med gruppevise foryngelser begunstiger bl.a. hasselmusen, se Handlingsplan for den truede art hasselmus,  Muscardinus avellanarius

Prioritering
Det er først og fremmest vigtigt at fortsætte eller genoptage plukhugstdrift i de gamle plukhugstsskove. De findes mange steder som små løvskove i nutidens agerlandskab.

Plukhugst er ligeledes en egnet driftsmetode i bælter og skovbryn, hvor man ønsker at bevare og stabilisere brynet til gavn for bagved liggende bevoksninger.


Læs mere

Hübertz, H. & Faurholt, N. (red.) 1989: Skovplejebogen . Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

Møller, P.F., Buttenschøn, R.M., Thybirk, K., 2002: Forvaltning af egekrat. Værdier, problemer, muligheder og fremtidig drift.   GEUS-rapport,  København 2002. 95 sider

Keseler, M.H. & Asbirk, S. (red.) 2000: Handlingsplan for den truede art hasselmus ,  Muscardinus avellanarius. Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet.