Litteraturliste

Her findes link til den litteratur om naturpleje, som er udgivet af Naturstyrelsen og tidligere af Fredningsstyrelsen: