Jordbearbejdning

Der er foretaget en del praktiske forsøg med forskellige former for jordbearbejdning, fra en ret overfladisk bearbejdning med harvning til mere omfattende jordbearbejdning med fræsning og skrælpløjning, hvor tørvelaget vendes ned.

Jordbearbejdning foretages primært som supplement til slåning for at skaffe egnede spiresteder for nye lyngplanter. Resultaterne af de forskellige behandlinger har varieret, men har overvejende været negative.

Der rapporteres dog om gode resultater med anvendelse af en særlig blåtopfræser til bekæmpelse af blåtop, bl.a. på Trehøje Hede i Herning Kommune. Arealerne fræses to til tre gange i løbet sommeren i perioder med tørt vejr, således at den opfræsede blåtop tørrer ud. Fræsningen er billigere end tørveskrælning, og man slipper for problemer med at bortskaffe materialerne fra tørvelaget. Der fjernes ikke næringsstoffer ved fræsningen, og det er et spørgsmål hvordan behandlingen påvirker næringsstofniveauet på kort og længere sigt.

Fordele ved jordbearbejdning:

  • kan øge mulighed for frøspiring
  • kan muligvis bekæmpe blåtop

Ulemper:

  • forstyrrelse af jordlag og evt. fossile dyrkningsflader mv.
  • øger udtørring

Hvad siger loven
Jordbearbejdning kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven


Læs mere

Buttenschøn, R.M., Degn, H.J. & Jørgensen, S. 2005: Forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede . ( Københavns Universitet. Skov og Landskab. Rapporter for fagfolk )