Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Kæmpe-silkeplante

Asclepias syriaca

Kæmpe-silkeplante stammer fra Canada og USA. Arten er invasiv i en række europæiske lande og har været solgt på danske planteskoler og havecentre.

Udseende og voksested

Kæmpe-silkeplante er en flerårig urteagtig plante som kan blive op til 2 meter høj. Bladene er ovale og op til 25 cm lange og 12 cm brede. Den skyder fra et bredt rodnet og spreder sig ved udløbere.

Blomsten er duftende, hvid til rosa og sidder i skærme. Den blomstrer fra juni til september.

Planten tåler frost og er rimeligt hårdfør herhjemme. Den trives bedst i fuld sol og vokser gerne på sandede jorde som er godt drænede, da den ikke tåler for meget fugt.

Alle ældre dele af planten har mælkesaft som indeholder store mængder glykosider som er giftige i større mængder overfor husdyr. Den er også giftig for mennesker, men grundet den dårlige smag er der ikke så stor fare forbundet hermed.

Forvekslingsmuligheder

Plantens blomster kan minde om syren eller sommerfuglebusk (Buddleja). Desuden kan planten muligvis forveksles med glansbladet hæg eller almindelig hæg, der begge er invasive arter.

Er arten i Danmark?

Arten er fundet i den danske natur, men det er usikkert om planten har etableret egentlige fritlevende bestande.

Vidste du...?

Kæmpe-silkeplante er i sit oprindelsesområde i Canada og USA en vigtig vært for monarksommerfuglen (Danaus plexippus), da larven lever på og af planten.

Kæmpe-silkeplante har gennem tiden været undersøgt for flere anvendelsesmuligheder, såsom at bruge inderbarken fra stænglerne i bastproduktion, og bruge frøhårene (fnok) som silkefibre. Ingen af delene er dog slået igennem, da der findes bedre alternativer.

Derfor er arten uønsket

Kæmpe-silkeplante er i litteraturen beskrevet som både aggressiv og vedholdende, når en bestand først er etableret. Da den breder sig gennem rodskud har man fundet bestande på flere tusind stængler, alle sammen opståede fra den samme klon.

Planten er svær at bekæmpe, især mekanisk. En beskæring vil blot resultere i en endnu voldsommere vækst og dele af rødder som opstår ved jordkultivering kan skyde nye planter. Selv kemisk bekæmpelse resulterer i en voldsom vækst af underjordiske udløbere.

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art