Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Voldsnegl

Cantareus aspersus

Plettet Voldsnegl findes endnu ikke overalt i Danmark, men den synes at være under spredning. Det må forventes at vi på sigt vil finde denne snegl i stort set hele landet. Hvis sneglen er til gene eller gør skade i din have kan du se forslag til bekæmpelsesmetoder længere nede på denne side.

Hvorfor uønsket

Plettet voldsnegl har potentiale for at blive invasiv. I udlandet er den et kendt skadedyr og bliver i andre lande betragtet som invasiv. Med et fremtidigt varmere og fugtigere klima i Danmark vil det danske vejr blive mere lig det man finder i sneglens oprindelige udbredelsesområde og dermed også medføre at sneglen trives bedre og øges i antal. De steder hvor man i dag harplettet voldsnegl kan man opleve, at den optræder i store tætheder. Det kan betyde, at den bliver en trussel imod sårbare plantearter og muligvis også kan have negativ indflydelse på forekomsten af vores hjemmehørende sneglearter.  

Udseende

Plettet voldsnegl er en landlevende snegl med sneglehus. Huset er 2½-4 cm i diameter (lidt mindre end en vinbjergsnegl) Dens hus har mørke tværstriber, men skjoldmønsteret kan dog variere betydeligt.

Udbredelse

Plettet Voldsnegl stammer oprindeligt fra det vestlige Europa og Middelhavsområdet men er blevet indført til mange lande efterfølgende. Tilsigtede introduktioner skyldes at sneglen er en eftertragtet spisesnegl. Utilsigtet kan sneglen blive transporteret med jord og andet organisk materiale.

Plettet voldsnegl blev indført i Danmark i slutningen af 1800 tallet og er sidenhen blevet udsat med vilje på flere forskellige lokaliteter i landet. Det er usikkert om de første introduktioner skyldes sneglens flotte udseende som har gjort at rejsende har taget den med hjem eller dens egnethed som spisesnegl.

Sneglen er sædvanligvis fundet i små bestande og er set i Jylland, på Fyn, Bornholm og Sjælland samt på en række mindre øer. På trods af at sneglen er fundet i stort set hele Danmark, gør de små isolerede bestande at den samlede udbredelsen på landsplan fortsat må anses for endnu at være begrænset.

Levevis

Plettet voldsnegl er en hermafrodit (tvekønnet). Den kan ikke befrugte sig selv og behøver et andet individ for at få afkom. Til gengæld får begge individer der parrer sig afkom. Tvekønnethed er dermed en egenskab der gør at få snegle på meget kort tid bliver til rigtig mange snegle og dermed optræde invasivt.

Plettet voldsnegl etablerer sig oftest i områder med lav og åben bebyggelse som man ofte finder det i villaområder. Sneglen er aktiv ved skygge, fugt og om natten. Om vinteren vil man ikke se meget til sneglen da den går i dvale.

Bekæmpelse

Ved forebyggelse eller bekæmpelse af Voldsneglen kan der med fordel bruges samme metoder som med Iberisk Skovsnegl (dræbersnegl) -  Bekæmpelse af iberisk skovsnegl . Bekæmpelse kan ske ved lokal håndplukning og/eller sneglegift. Måder at aflive sneglen på er ved hurtig knusning (et hårdt tramp eller brug af tungere genstand) eller ved at hugge den over i ét hug med eksempelvis en spade.

Læs mere

Faktaark om den invasive Voldsnegl

The Invasive Potential of the Brown Garden Snail ( Cantareus aspersus ): A Future Invasive Species in Denmark?