Håndhævelse af reglerne

Skibsfart 4 1170-400

Arbejdet med at nedbringe luftforureningen fra skibe er ikke gjort med at vedtage regler. Reglerne skal håndhæves. Her samarbejder Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen om at kontrollere, at skibene rent faktisk overholder kravene. Blandt andet er der de senere år udtaget omkring 70 olieprøver om året på skibe i danske havne. Prøverne bruges til at kontrollere, at svovlindholdet i brændstoffet overholder de internationale regler.

I 2015 øges antallet af olieprøver til cirka 150 i forbindelse med at kravet om maksimalt 0,10 % svovl i skibsbrændstof træder i kraft i Nordsøen og Østersøen.

I tilfælde af grove overtrædelser har myndighederne mulighed for at give bøder og tilbageholde skibe, der overtræder reglerne.