Et stigende antal indberetninger til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion om ulovlig anvendelse af biocidholdige produkter er baggrunden for kampagnen. 

Formålet med kontrollen er at kontrollere skadedyrsbekæmperes anvendelse og opbevaring af biocidholdige produkter. 

Det tyder på, at nogle skadedyrsbekæmpere ikke altid bruger biocidholdige produkter i overensstemmelse med brugsanvisningen, samt at de ikke al­tid benytter godkendte produkter til bekæmpelsen. Forkert brug kan give anledning til forgiftning af mennesker og dyr.

Det vil ligeledes blive kontrolleret om skadedyrsbekæmpere har en gyldig autorisation til at bekæmpe rotter, og om de har et giftcertifikat, hvis de bekæmper muldvarpe og mosegrise.

Herudover bliver det kontrolleret om de biocidholdige produkter bliver opbevaret forsvarligt, og at de er lovlige.

Kontrollen vil foregå i hele landet fra juni 2017 og året ud.