REF 4 kontrol af tungmetaller i smykker

KAMPAGNENS TITEL

Kontrol af tungmetaller i smykker

KAMPAGNENS FORMÅL

At sikre at der ikke er ulovlige metaller i smykker og at der ikke frigives nikkel fra smykker

HVORNÅR?

Sommer 2016 til forår 2017

HVAD KONTROLLERES?

Alle slags smykker, incl. piercingsmykker.

ANTAL PRØVER?

88

ANTAL TILSYNSBESØG?

Ca. 30

HVOR FOREGÅR KAMPAGNEN?

København, Århus og Nordsjælland

 

 

 

 

 

Der blev fundet 19 ulovlige smykker, heraf 4 med ulovlig nikkelfrigivelse, 6 med indhold af bly, 4 med indhold af cadmium og 5 smykker med indhold af både bly og cadmium.  

Kemikalieinspektionen har indskærpet salgsforbud overfor de ulovlige smykker og påbudt de blyholdige smykker tilbagekaldt fra forbrugerne. De ulovlige smykker (n ikkel, cadmium og bly) er indrapporteret til ICSMS, og de smykker der udgør en risiko (pga. bly) er indmeldt til RAPEX.