Lufthavnskontrol af batterier

Kemikalieinspektionen vil i sensommeren/efteråret 2017 føre kontrol med import af batterier sammen med SKAT.

Formålet med kampagnen er at finde ud af om reglerne for registrering i producentregisteret DPA er overholdt og om mærkningen overholder reglerne.

Kemikalieinspektionen og SKAT vil udtage en række batterier ved at undersøge luftfragt i Københavns Lufthavn.

Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2017.