Kontrol med CLP i blandinger - Nordisk projekt

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har tidligere deltaget i et lignende Nordisk fælles projekt fra 2012-2013, hvor fokus på projektet var den nye klassificering, faremærkning og emballering af kemiske stoffer. Idet man som det første udrullede CLP vedrørende kemiske stoffer. Man har nu udrullet CLP til at omhandle alle markedsførte kemiske blandinger fra den 1. juni 2015 fra leverandørerne og den 1. juni 2017 i butikkerne. Kemikalieinspektion er projektleder for projektet, som også omfatter Norge, Sverige, Finland og Island.

Projektet er startet op i 2016 og afsluttes i 3. kvartal 2017.

Produkt kontrollen er startet i december 2016 og fortsætter til april 2017. Formålet med projektet er at kontrollere, om virksomhederne i Norden klassificerer og faremærker deres kemiske blandinger efter de nye regler i  CLP-forordningen.

Kontrollen er afgrænset til at omfatte produkter fra byggemarkeder (kemiske blandinger), som forhandles til den almindelige forbruger. Der udtages 20 produkter til kontrol. Produkterne udvælges indenfor forskellige produktkategorier, såsom:

 

-   Maling

-   Lime og klæbemidler

-   Fernisere og Lakker

-   Primer

-   Cement

-   Træbeskyttelse

-   Fugemasse, kit og fyldstoffer

-   Smøremidler og fedt

-   epoxymaling, lim, mm.

-   Andet