Kemikalieinspektionen fører hvert år kontrol med forhandlere af bekæmpelsesmidler (pesticider og biocider). Tilsynet foregår i hele landet hos forhandlere og importører.

 

Det kontrolleres for om midlerne er godkendte, som led i beskyttelse af forbrugerne og grundvandet.

 

Der vil i år være fokus på danske midler som nu er forbudt at sælge, anvende eller besidde.

 

Der vil også blive kontrolleret om bekæmpelsesmidler opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, således at bekæmpelsesmidlerne ikke er til fare for børn, dyr og miljø, samt af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler opbevares under lås.

 

Der kontrolleres om forhandlere af ikke-professionelle pesticider har personale, som har taget en særlig uddannelse om pesticider til betjening og rådgivning af deres kunder.