Nyt fra Kemikalieinspektionen

undefined


Vurdering og håndhævelse af PHMB på det danske marked

Opdateret den 15. februar 2017

EU Kommissionen tilkendegav i september 2016, at den hidtidige fortolkning af kosmetikforordningens art. 15 om et automatisk forbud ikke længere var gældende. Miljøstyrelsen er ikke enig i denne fortolkning og fastholder, at et automatisk forbud er den rigtigste fortolkning, idet Miljøstyrelsen dog samtidigt vurderer, at det automatiske forbud for tiden ikke kan håndhæves effektivt.

Den videnskabelige komité for forbrugersikkerhed (SCCS) har tidligere vurderet at PHMB  ikke er sikkert at anvende i kosmetiske produkter i den koncentration, som hidtil har været tilladt at anvende. SCCS har nu udarbejdet en ny opinion, som ikke er endeligt vedtaget. Den er i høring frem til 10. marts 2017. Herefter vil SCCS se på de indkomne kommentarer. SCCS vurderer fortsat, at PHMB ikke er sikkert at anvende i den tidligere tilladte koncentration på 0,3 %, men SCCS vurderer samtidig, at stoffet kan anvendes sikkert i kosmetiske produkter i op til 0,1 % (ikke sprayprodukter).

Læs videre her


Kontrol af kosmetik til børn og unge

22-08-2016

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2016 kontrolleret kosmetiske produkter til børn og unge for, om de overholder kosmetikreglerne, der blandt andet kræver mærkning af parfumestoffer og en beskrivelse af produktets funktion.

15 ud af 46 produkter overholdt ikke reglerne.

Se nyhed om kontrol af kosmetik til børn og unge