Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Stofbekendtgørelsen

Stofbekendtgørelsen indeholder lister over biocidaktivstoffer, der blev vurderet under biociddirektivet, og sprøjtemidler, der ikke længere må besiddes eller bruges

Stofbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler) indeholder følgende lister:

  • Bilag 1: Biocidaktivstoffer, godkendt indtil den 15. juli 2013
  • Bilag 2: Aktivstoffer, som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet
  • Bilag 3: Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46 (med datoer for sidste salg og for brug og afvikling af lagre, det vil sige besiddelse)
  • Bilag 4: Liste over tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der er fastsat forbud mod besiddelse fra 2012
  • Bilag 5: Aktivstoffer, godkendt efter § 14 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler til brug som repellenter (for tiden tomt bilag)

Bekendtgørelsen opdateres med jævne mellemrum, typisk 3-4 gange om året.  Den seneste udgave har nr. 439 af 4. maj 2017 .

Vær opmærksom på, at fristerne for markedsføring og brug kun gælder for det registreringsnummer, der er nævnt i de enkelte bilag. Der kan være produkter på markedet med samme navn og etiket, men med et andet registreringsnummer. De må fortsat bruges.