Pesticidstatistik: Stat, regioner og kommuner

Statistikken over forbruget på offentlige arealer opgøres hvert tredje år.

Der er gennemført undersøgelser af det offentliges forbrug af pesticider for årene: 1995, 1999/2000, 2002, 2006, 2010 og 2013.  

Forbruget af pesticider på offentlige arealer 2013

Pesticidforbruget på de offentlige arealer var i 2013 på 2,3 ton aktivstof og udgør ca. 0,1 % af det årlige salg af pesticider i Danmark. Forbruget er faldet fra 25,7 ton og dermed reduceret med 91 % siden 1995. Siden sidste opgørelse i 2010 er der sket en reduktion på 25 %.

Rapporten viser, at kommunernes forbrug er faldet med 10 % siden 2010 fra 1438 kg til 1290 kg aktivstof. Regionerne har samlet set reduceret forbruget med 76 % i forhold til forbruget i 2010, fra 68 kg til 16 kg aktivstof. Statens forbrug er faldet med 37 % siden 2010 fra 1.586 kg til 1007 kg aktivstof i 2013.


Pesticidforbruget på offentlige arealer 2010  

Pesticidforbruget på de offentlige arealer var i 2010 på 3,1 ton aktivstof og udgjorde 0,1 % af det årlige salg af pesticider i Danmark. Forbruget var faldet fra 25,7 ton og dermed reduceret med 88 % siden 1995. 

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer 2008
Grundet en lav besvarelsesprocent måtte Miljøstyrelsen desværre opgive at opgøre det offentlige pesticidforbrug for 2008. Læs mere her om opgørelsen for 2008

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer 2006
Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2002
Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 1999/2000
Pesticidanvendelse på offentlige arealer 1995