Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Pesticidstatistik: Landbrug, privat haver, offentlige arealer og golfbaner

Hvert år udkommer der sprøjtemiddel-statistikker, der blandt andet opgør data for salg og belastning.

Jordbruget  m.v.
Publikationen Bekæmpelsesmiddelstatistikken opgør blandt andet det samlede salg af sprøjtemidler og biocider i et enkelt år til jordbrugerne (landmænd, gartnerier m.v.). De nyeste statistikker indeholder oplysninger om både behandlingshyppigheden (BH) og pesticidbelastningsindikatoren (PBI). 

Private:
Publikationen "Salg af pesticider til brug i private haver" viser produkter og solgte mængder for hovedgrupper af midler markedsført til privatmarkedet samt en oversigt over salg fordelt på de enkelte aktivstoffer.

Offentlige arealer :
Publikationen "Pesticidforbruget på offentlige arealer" udkommer hvert tredje år, og opgør forbruget i staten, regioner og kommuner.

Golfklubber
Miljøstyrelsen offentliggør fremover hvert forår belastningsdata fra golfklubbernes indberetning af deres sprøjtemiddelforbrug. Data belastningsloft for 2013 ligger her.