Partnerskab om præcisionssprøjtning

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti) har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF i 2017 indgået en aftale om en ny Pesticidstrategi for 2017–2021. En væsentlig indsats i strategien er etableringen af et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi. Partnerskabet skal fremme brugen af nye teknologier, der kan bidrage til at reducere pesticidforbruget og pesticidbelastningen i jordbrugserhvervet, samt understøtte mulighederne for at eksportere danske teknologiløsninger.

Du kan på denne side finde oplysninger om baggrunden for partnerskabet, planlagte møder og kontaktoplysninger. Hjemmesiden vil i den kommende tid blive udbygget med oplysninger om medlemmer af partnerskabet mv.