Ældre pesticidhandlingsplaner

Danmark har en lang tradition for pesticidhandlingsplaner, og den første blev således udarbejdet allerede i 1986.

Pesticidhandlingsplan II 2000-2004

I Pesticidhandlingsplan I, der blev udsendt i marts 2000, var det målet, at behandlingshyppigheden på de konventionelt dyrkede arealer skulle være reduceret til under 2,0 inden udgangen af 2002.
Læs pesticidhandlingsplan II 2000-2004

Pesticidhandlingsplan 2004-2009

I Pesticidhandlingsplan II var det målet, at behandlingshyppigheden på de konventionelt dyrkede arealer skulle nedsætets fra 2,04 til 1,7.
Læs Pesticidplan 2004-2009.
Analyse af virkemidler til opfyldelse af pesticidplan 2004-2009
Evaluering af Pesticidplan 2004-2009

Grøn Vækst Plan

Den væsentligste målsætning i Grøn Vækst, som blev lanceret i 2009 var at belastningsomfanget skulle reduceres til 1,4, svarende til en behandlingshyppighed på 1,7, inden udgangen af 2013.
Læs Grøn Vækst Plan  (pdf-version)

Beskyt grundvand, natur og miljø - sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

Fokus i strategien er at reducere belastningen af sprøjtemidler med 40 pct inden udgangen af 2015.
Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

Bicheludvalget

Et særligt udvalg - Bichel-udvalget -  kulgravede sidst i 90'erne alle aspekter ved at bruge bekæmpelsesmidler i landbruget. Herunder også de samlede konsekvenser af en afvikling over 10 år af brugen af pesticider Læs konklusioner og anbefalinger.
Læs mere