Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

6 gode tips når du sprøjter

God sprøjteadfærd handler både om køb, brug og hvad du gør med sprøjtemidlet bagefter.

 • 1. Der findes klar-til-brug sprøjtemidler

  Klar-til-brug sprøjtemidlerne er færdigblandede på forhånd, og det eneste du skal gøre, er at bruge sprøjtemidlet korrekt. Med klar-til-brug får du den korrekte opblanding. Du undgår dermed risikoen for at spilde koncentreret sprøjtemiddel, da du ikke selv skal opblande, og du undgår nemmere risikoen for direkte hud-kontakt med sprøjtemidlet. Du kan vælge klar-til-brug sprøjtemidler - til gavn for både dig selv og miljøet.

 • 2. Sprøjtemidler godkendt til privat brug

  Miljøstyrelsen godkender sprøjtemidlerne efter, hvor de skal bruges, og hvad de skal bruges til. Hvis du ikke bruger det rigtige middel, eller hvis du bruger for høj dosis, risikerer du at ødelægge de planter, du sprøjter, og forurene jorden. Med en forkert anvendelse er der også risiko for, at stoffet bliver udvasket til grundvandet.  

  Se listen over sprøjtemidler, der er godkendt til brug af private  

 • 3. Sprøjtemidler skal være godkendt i Danmark

  Det er ikke tilladt at hente sprøjtemidler fra udlandet til brug i Danmark. Du kan se, om et sprøjtemiddel er godkendt af Miljøstyrelsen, når der står på etiketten, at midlet er "omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler". Desuden skal produktet have et registreringsnummer og dansk etiket og brugsanvisning. Det er din garanti for, at sprøjtemidlet lever op til de danske godkendelseskrav.

  Læs mere om hvorfor det er forbudt at købe sprøjtemidler i udlandet

 • 4. Etiketten fortæller, hvordan du skal bruge sprøjtemidlet

  Sprøjtemidler skal bruges rigtigt for at undgå miljø- og sundhedsfare. På etiketten kan du læse, hvordan du skal forholde dig før, under og efter du sprøjter. fx. om du skal bruge handsker. Midlet er godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten.  

  Sådan læser du etiketten korrekt

 • 5. Håndtering af sprøjtemidler med faremærke

  Det anbefales at vaske hænder efter brug, opbevare sprøjtemidler utilgængeligt for børn og skille sig af med rester af midlerne på den rigtige måde. Ikke alt må smides i skraldespanden - kommunerne har anbefalinger med hensyn til farligt affald. Anvisningerne på etiketten fortæller dig, hvad de forskellige faresymboler betyder.

  Her kan du læse mere om faresymboler  

 • 6. Børn og dyr holdes på afstand efter sprøjtning

  Det er en god ide at holde  børn og dyr på afstand fra det sprøjtede område, indtil det er tørt. Der er forskel på, hvor lang tid du skal vente. Det afhænger bl.a. af vejret, og det sprøjtemiddel du bruger.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies