Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Afgift på sprøjtemidler

Der skal betales afgift på godkendte sprøjtemidler. Afgiften fastsættes på baggrund af data for, hvor meget det enkelte sprøjtemiddel belaster sundhed, natur og grundvand.

Afgiften på sprøjtemidler er baseret på midlernes miljø- og sundhedsmæssige egenskaber, så de mest miljø- og sundhedsbelastende sprøjtemidler pålægges den højeste afgift, mens de mindst miljø- og sundhedsbelastende sprøjtemidler pålægges en relativt lavere afgift. Den differentierede afgift skal sikre, at jordbrugerne i højere grad får et økonomisk incitament til at anvende de sprøjtemidler, der belaster miljø- og/eller sundheden mindst.

På denne side findes link til både en afgiftsberegner, en miljøbelastningsberegner, der beregner miljøbelastning for nye aktivstoffer, samt en pesticidbelastningsberegner, hvor det er muligt at undersøge og sammenligne belastningen af pesticider, og dermed gøre det lettere for jordbrugere at vælge de mindst belastende midler til en bestemt opgave 

For mikrobiologiske bekæmpelsesmidler kan der ikke beregnes miljø- og sundhedsbelastning. For disse midler betales en værdiafgift på 3 % af den afgiftspligtige værdi.

Afgiftstakster

Se en vejledende liste (pr. 17. maj 2016) over afgiften på de enkelte godkendte sprøjtemidler. Listen tilbydes i to formater alt efter behov (pdf- samt excel-format)

Hent listen over afgifter pr. 17. maj 2016 (xlsx)

Hent listen over afgifter pr. 17. maj 2016 (pdf)

Bemærk, at listen ikke opdateres længere, da det nu er muligt at tilmelde sig en abonnementsordning. Efter abonnementsordningen modtager man en e-mail med de nye afgifter. Man kan også ved opslag i bekæmpelsesmiddeldatabasen fremsøge de afgifter, der er ændret fx i det sidste år. Det skal samtidig bemærkes, at den til enhver tid gældende afgiftssats for det enkelte middel fremgår ved opslag i bekæmpelsesmiddeldatabasen, som findes her:

Bekæmpelsesmiddeldatabasen

Liste med aktivstof-egenskaber  

Beregning af afgiften for et sprøjtemiddel bygger på en række parametre vedrørende aktivstoffernes miljømæssige egenskaber og midlernes sundhedsklassificering mm. I listen er der for hvert aktivstof en linie, for hver gang datagrundlaget er blevet opdateret. Det er den nederste linie for hvert aktivstof, der viser de værdier, Miljøstyrelsen lægger til grund for beregning af den miljømæssige belastning i forbindelse med afgiftberegningen.
Hent liste med aktivstof-egenskaber  

Beregn din afgift på sprøjtemidler

Med Miljøstyrelsens afgiftsberegner og miljøbelastningsberegner, kan virksomhederne beregne afgiften på deres produkter.  

Afgiftsberegneren kan beregne afgiften på nye midler med eksisterende aktivstoffer, og fungerer i denne nuværende version kun med R-sætninger. Den næste generation tager udgangspunkt i EU’s regler for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier (CLP-reglerne), og bliver i stand til at bruge data fra miljøbelastningsberegneren.
Prøv afgiftsberegneren Se brugervejledning til afgiftsberegneren  (word)

Miljøbelastningsberegneren kan beregne miljøbelastningen for nye aktivstoffer. 
Prøv miljøbelastningsberegneren Se brugervejledning til miljøbelastningsberegneren  (word)

Detaljer vedrørende afgiftsberegningen kan ses i lov om afgift af bekæmpelsesmidler på retsinformation.dk eller i den første rapport, hvor den miljø- og sundhedsmæssige belastning som følge af sprøjtemiddelanvendelsen blev beregnet.

Se her: 

Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler  

Pesticidbelastningen fra jordbruget 2007-2010  

Baggrund - internationalt seminar om afgiften i 2013

Miljøstyrelsen afholdt i foråret 2013 et internationalt seminar om den danske afgift på sprøjtemidler og pesticidbelastningsindikatoren. 
Læs oplæg fra mødet og baggrundsmateriale om afgiften (på engelsk) (Linket er inaktivt)

Pesticidbelastningsberegneren

I pesticidbelastningsberegneren kan den enkelte jorbruger undersøge belastningen for sprøjtemidler, som er godkendt i Danmark. Det bliver lettere at vælge de mindst belastende midler til en bestemt opgave.

For hver afgrøde (f.eks. vinterhvede) vises listen af godkendte midler og det er muligt at udvælge og sammenligne belastning samt indtaste aktuel pris. Det er også muligt at sammenligne i form af tankblandinger eller sekvenser af behandlinger i en bestemt afgrøde.

Til slut kan data eksporteres og gemmes i en excel fil med henblik på videre bearbejdning.

Udviklingen af programmet er finansieret af Miljøstyrelsen, mens det er SEGES P/S, som står for driften.

Prøv pesticidbelastningsberegneren her:  https://pesticidbelastning.dk/  

Sæt dig ind i reglerne

Afgiftsloven 2012