Offentlige arealer

Landbrug

I 2007 fornyede stat, regioner og kommuner en aftale fra 1998 om at udfase sprøjtemidler på offentlige arealer. I perioden fra 1995 til 2013 er er forbruget faldet med 90 procent.

Regeringen vedtog i 2012 en ny sprøjtemiddelstrategi, der skal reducere pesticidbelastningen med 40% frem til 2015 set i forhold til 2011.

Målet er især rettet mod landbruget, men også kommuner, regioner og staten skal fortsat sænke forbruget i overensstemmelse med den frivillige aftale fra 2007.

Alle landets kommuner er som udgangspunkt omfattet af aftalen om udfasning af pesticider på offentlige arealer, idet KL er medunderskriver på aftalen. Men det er op til de enkelte kommuner at træffe beslutning om, hvorvidt og hvordan de vælger at følge aftalen. Herunder også at træffe beslutning om, hvorvidt de vælger at benytte ukrudtsbrændere eller andre alternative teknikker til at bekæmpe ukrudt.

Miljøstyrelsen følger udviklingen i forbruget af sprøjtemidler på offentlige arealer, og i nedenstående link til statistikken på området, fremgår den seneste statistik opgjort for forbruget i 2013.

Ingen sprøjtemidler godkendt til boldbaner og parker med offentlig adgang

Fra den 26. november 2015 er der foranlediget af EU regler indført skærpede krav til de sprøjtemidler, der benyttes på græsarealer med offentlighedens adgang. Det vil sige offentlige parker, offentlig tilgængelige sportspladser og andre rekreative områder. De skærpede regler er indført for  at beskytte legende børn mod kontakten med rester af sprøjtemidler i græsset. Reglerne medfører,  at kemikaliebranchen eller andre skal søge sprøjtemidlerne godkendt specifikt til de rekreative arealer. Kun de midler, der kan leve op til de nye krav, vil blive godkendt. Ultimo 2015 er der ikke nogen sprøjtemidler godkendt på det danske marked til fx bekæmpelse af mælkebøtter og bellis på de offentligt tilgængelige rekreative græsarealer. Men det kan ikke udelukkes, at der fremadrettet vil blive godkendt sådanne midler.

Et middel godkendt til visse boldbaner

Et enkelt middel er godkendt til rekreative græsarealer, hvor der ikke er offentlig adgang. Det er midlet Ariane, som via godkendelse til såkaldt ”mindre anvendelse” må bruges til bekæmpelse af fx bellis og mælkebøtter på græsarealer, der bruges til organiserede sports- og fritidsaktiviteter, hvor det sikres, at kun klubbernes og foreningens medlemmer har adgang. 

Læs videre

Initiativer der skal sikre færre sprøjtemidler i stat, region og kommune

Regeringens sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

Aftale om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer  (2007)

Statistik over forbruget på offentlige arealer

Konsulentordning til kommuner, regioner og statslige institutioner for at afvikle brugen af pesticider på det offentlige areal , sammenfattende rapport 2009