Nyheder om Pesticider

Nye klassificeringer på aktivstoffer.

I forbindelse med den løbende tilpasning af harmoniserede klassificeringer for kemiske stoffer under EU regler i CLP forordningen (EU forordning 1272/2008) er der kommet en ændring, som indeholder flere aktivstoffer fra både biocider og pesticider.  Ændringen trådte i kraft 25. maj 2017, og produkterne skal senest være mærket med den nye klassificering den 1. december 2018.

Du kan finde den seneste opdatering af CLP forordningen her:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0776&from=EN

Det er firmaernes opgave at holde sig ajour med disse klassificeringer, og indsende opdaterede klassificeringsforslag for de bekæmpelsesmidler, som firmaerne markedsfører.

Husk også at produkter uden den nye CLP faremærkning ikke må sælges efter 1. juni 2017. Læs mere her:

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/slut-med-gamle-faremaerker/