Vejledning når du arbejder i væksthuse (hormonforstyrrende stoffer)

Pesticidområdet omfatter godkendelser, afgifter, sprøjtebeviser mm. Derudover er der fokus på bl.a. bekæmpelsesmiddelforskning og hormonforstyrrende pesticider.

vejledning om væksthusbrug af pesticider med mistanke om hormonforstyrrende effekter. Vejledningen erstatter den der kom sidste år. I den nye vejledning er vækstreguleringsmidlet Topflor medtaget. Vejledningen omfatter midlerne Topflor, Bonzi, Pirouette, Acrobat WG, Dithane NT, Tridex DG, ND Mastana SC, Baymat Ultra Rosensprøjtemiddel og Fungaflor Smoke til behandling af prydplanter samt Floramon A, B og C til behandling af stiklinger. Desuden omfatter den Fungazil TM 100 til behandling af agurk.
Læs mere

Miljøstyrelsen har i samarbejde med 3F, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Grøn Plantebeskyttelse og Arbejdstilsynet udarbejdet vejledninger, der indeholder retningslinjer for arbejdet i væksthuse med stoffer, som man mistænker for at være hormonforstyrrende.
De eksisterende vejledninger gælder stadig
De i forvejen eksisterende vejledninger fra branchen om re-entry og anvendelse af værnemidler stadig danner udgangspunktet, og udgør et minimumsniveau for de nye anbefalede retningslinjer.

Det betyder konkret at den anbefalede frist for re-entry (ophold) i væksthus efter sprøjtning er 2 døgn, svarende til den eksisterende branchevejledning, medmindre der foreligger konkret dokumentation for, at denne frist kan fraviges.  Miljøstyrelsen er opmærksom på, at denne frist i nogle situationer og i nogle gartnerier vil kræve, at arbejdet tilrettelægges anderledes end i øjeblikket. skærpelser vedr. frister for håndtering af behandlede kulturer.

Nye retningslinjer
1) Anbefalede retningslinier for anvendelse af følgende bekæmpelsesmidler: klik her (pdf)
Topflor, Bonzi, Pirouette, Acrobat WG, Dithane NT, Tridex DG, ND Mastana SC, Floramon A, Floramon B, Floramon C, Baymat Ultra Rosensprøjtemiddel, Fungaflor Smoke og Fungazil TM-100.
2) Vejledning om indendørs anvendelse (pdf)

3) Re-entry vejledning (pdf)