Vejledninger (væksthuse og offentlige arealer)

Pesticidområdet omfatter godkendelser, afgifter, sprøjtebeviser mm. Derudover er der fokus på bl.a. bekæmpelsesmiddelforskning og hormonforstyrrende pesticider.

Der er udarbejdet særlige retningslinjer for gartnere, der arbejder i væksthuse med stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Det samme gælder for bekæmpelse af bjørneklo på offentlige arealer.
Bekæmpelse af bjørneklo på offentlige arealer
Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har 29. marts 2007 indgået en ny aftale, der skal fortsætte den positive udvikling i forbruget af sprøjtemidlerpå offentlige arealer. Undtaget fra aftalen er dog bekæmpelse af bjørneklo, hvor offentlige myndigheder kan bruge sprøjtemidler godkendt til formålet.
Hent anbefalinger
Anvendelse af potentielt hormonforstyrrende stoffer i væksthuse
Der er udarbejdet en generel vejledning, en re-entry vejledning og anbefalinger i forhold til en række konkrete bekæmpelsesmidler. De i forvejen eksisterende vejledninger fra branchen om re-entry og anvendelse af værnemidler stadig danner udgangspunktet, og udgør et minimumsniveau for de nye anbefalede retningslinjer. Det betyder konkret at den anbefalede frist for re-entry (ophold) i væksthus efter sprøjtning er 2 døgn, svarende til den eksisterende branchevejledning, medmindre der foreligger konkret dokumentation for, at denne frist kan fraviges.
Hent dokumenter
Anbefalede retningslinjer for anvendelse af en række bekæmpelsesmidler
(Topflor, Bonzi, Pirouette, Acrobat WG, Dithane NT, Tridex DG, ND Mastana SC, Floramon A, Floramon B, Floramon C, Baymat Ultra Rosensprøjtemiddel, Fungaflor Smoke og Fungazil TM-100)
Vejledning om indendørs anvendelse (pdf)
Re-entry vejledning (pdf)