Gasning af muldvarpe og mosegrise – G1-autorisation

Har du bestået et kursus i gasning af muldvarpe og mosegrise og har en autorisation i form af et plastikkort eller et midlertidigt papirbevis (sidstnævnte har Miljøstyrelsen udstedt i 2015 og 2016), skal du som erstatning for dette bevis senest den 1. april 2017 selv indhente en ny autorisation via MAB  for at kunne købe og bruge midler til gasning af muldvarpe og mosegrise.

Første autorisation som du opnår inden 1. april 2017 vil være gratis. Efter den dato vil autorisationer være pålagt et gebyr på 230. kr. Det gælder både førstegangs-autorisationer og forlængelse af autorisationer. Når gyldighedsperioden på den nuværende autorisation udløber, skal den generhverves via MAB.

Tidligere udstedte Miljøstyrelsen livsvarige gasningstilladelser til at bekæmpe muldvarpe og mosegrise, men regler det trådte i kraft den 1. januar 2014 medførte, at autorisationer udstedt herefter kun gælder i fem år. Samtidig er der fastsat en udløbsdato på alle de tidligere udstedte livsvarige gasningstilladelser. Se datoer mv. under overgangsregler nedenfor.

Har du ikke bestået gaskurset før 1. april 2017 og har du ingen autorisation, kan du ikke købe og bruge midler til gasning af mosegrise og muldvarpe efter den dato. Men du kan tilmelde dig et kursus i at bekæmpe muldvarpe og mosegrise, som udbydes af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Læs mere om kurserne på instituttets hjemmeside.  

På baggrund af denne uddannelse kan du via MAB  få en G1-autorisation.

Overgangsregler

Autorisationer til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe er gået fra tidligere at være livsvarige til kun at gælde i fem år, og der er fastsat en overgangsordning med udløbsdato for alle gasningstilladelser, der er udstedt før 1. juli 2013.

Overgangsreglerne blev indført med virkning fra den 1. januar 2014 og betød, at alle udstedte gasningsbeviser, herefter har en gyldighed på fem år. Samtidig trådte der overgangsregler i kraft for de personer, der allerede havde et gasningsbevis.

Har man taget en uddannelse, hvor man har fået et gasningsbevis, der er udstedt indenfor de datoer, der er angivet nedenfor, vil den kun være gældende frem til de angivne udløbsdatoer.

Tilladelser til køb og anvendelse af bekæmpelsesmidler mod mosegrise og muldvarpe, som Miljøstyrelsen har udstedt før den 1. juli 2013 er gyldige til og med:

  • 30. juni 2018, hvis tilladelsen er udstedt den 1. juli 2009 eller tidligere.
  • 30. juni 2019, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2009 og den 1. juli 2010.
  • 30. juni 2020, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2010 og den 1. juli 2011.
  • 30. juni 2021, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2011 og den 1. juli 2012.
  • 30. juni 2022, hvis tilladelsen er udstedt den 2. juli 2012 eller senere.

Tilladelserne er efter 1. april 2017 ikke længere tilstrækkelige, hvis man ønsker at købe eller bruge gasningsmidler til bekæmpelse af mosegrise eller muldvarpe efter den dato. I så fald skal de suppleres med en autorisation i MAB. Søg om en autorisation her.

For at kunne forny en G1-autorisation skal du bestå en opfølgningstest. Testen skal gennemføres i Miljøstyrelsens Autorisationssystem (MAB) og vil blive tilgængelig i løbet af foråret 2018. Miljøstyrelsen vil orientere om det dels via forhandlerne af midlerne, dels her på hjemmesiden. Autoriserede i MAB får automatisk besked om de nye krav via Digital Post senest et år forud for udløbet af din autorisation.

Fratagelse af autorisation

Overtræder du reglerne om autorisation, kan du straffes med bøde. Autorisationen kan i helt særlige tilfælde frakendes, hvis du dømmes for grove eller gentagne overtrædelser af reglerne på området.