Autorisation til at bekæmpe skadedyr med gas

Krav om gasning af mosegrise og muldvarpe betyder, at du skal have en uddannelse og autorisation (tilladelse) for at kunne købe og bruge bekæmpelsesmidler til gasning af muldvarpe og mosegrise. Fra 1. april 2017 skal du have enten en G1-autorisation eller en G2-autorisation.

 

Fra den 1. juli 2016 gælder nye regler om uddannelses- og autorisationskrav. De midler, der bruges til at gasse skadedyr, udvikler fosforbrinte, og midlerne er meget giftige. Det betyder, at som bruger skal du have gennemgået et relevant kursus i gasning for at kunne købe og bruge midlerne. Ved køb skal du overfor forhandleren dokumentere, at du har den nødvendige gasningsuddannelse.

De nye regler betyder, at fra 1. april 2017 er det ikke længere tilstrækkeligt, at du har den påkrævede uddannelse og udstedt bevis, du skal også optages i autorisationssystemet MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler). Herved får du et autorisationsnummer, som du skal oplyse til forhandleren i forbindelse med et hvert køb af gasningsmidlerne.

Autorisationsnummeret er personligt. En autorisation gælder fem år fra gennemførelsen af uddannelsen, hvorefter din uddannelse og autorisation skal fornyes.

Opfølgningstest og ny G1-autorisation

Har du bestået et grundkursus i gasning af muldvarpe og mosegrise og har du erhvervet en G1- autorisation via MAB, skal du være opmærksom på, at forny autorisationen, når den udløber, hvis du fortsat vil købe og anvende gasningsmidler. 

Inden du kan forny din G1-autorisation, skal du bestå en digital test, som gennemføres online i MAB. Kurset vil blive tilgængeligt i løbet af foråret 2018, og du vil få besked i din e-boks, så snart kurset er tilgængelig.

Opfølgningstesten er gratis, men det koster kr. 230,- at forny autorisationen, som vil gælde i 5 år fra den dato, du har bestået kurset i MAB. Miljøstyrelsen vil i god tid inden autorisationerne udløber orientere nærmere om kurset her på hjemmesiden.

6 måneders frist

Vær opmærksom på, at du skal bestå den digitale test og købe den nye G1-autorisation inden 6 måneder efter udløbet af din nuværende G1-autorisation. Hvis du ikke generhverver din G1-autorisation indenfor 6 måneder efter udløbet af autorisation, skal du først gennemføre og bestå et grundkursus i anvendelse af gas til bekæmpelse af skadedyr (mosegrise og muldvarpe) på Aarhus Universitet, inden du kan generhverve en G1-autorisation. Husk også, at køb og anvendelse af gasningsmidler kræver en gyldig G1-autorisation. 

Via linket i skemaet i boksen til højre på siden kan du få overblikket over alle autorisationer, tilknyttede uddannelser, længden af disse, frist for autorisationer og gebyrer for disse. Du kan også gå direkte til uddybende information om:

Har du allerede den krævede uddannelse, gå direkte til MAB

Myndighedens kontrol med brugerne

Det er Landbrugsstyrelsens ansvar at føre tilsyn med de brugere, der er autoriseret til at foretage skadedyrsbekæmpelse med gas. Miljøstyrelsen fører tilsyn med de virksomheder, der forhandler midlerne.