Vurderingsrammer for miljø og sundhed

Miljøstyrelsens principper for at vurdere pesticiders sundhedsmæssig og miljømæssige effekter er samlet i vurderingsrammerne. 

I den seneste version af vurderingsrammerne (version 1.5, maj 2017) er principperne for sundheds- og miljøvurderingen bl.a. blevet opdateret mht. risikobegrænsende foranstaltninger, persistenskrav og udvaskning af nedbrydningsprodukter

 

Seneste version af vurderingsrammer

Hent:  Framework_assessment_pesticides_version no 1-5_of May 2017

Tidligere vurderingsrammer

Hent:  Framework_assessment_pesticides_version_no 1-4 of 2016.pdf

Danske vurderingsrammer for pesticider, april 2014

 

Risikovurdering for arbejdere på friland og i væksthus

Der er udarbejdet et regneark, som kan bruges til at beregne re-entry interval for arbejdere på friland og i væksthus. Re-entry vil sige den tid det tager før det er sikkert for arbejderen at arbejde med afgrøden. 

Hent: Regneark for beregning Re-entry for arbejdere maj 2017

 

Risikovurdering for fugle, pattedyr og plantebeskyttelsesmidler 

Miljøstyrelsens risikovurdering af pesticider i forhold til fugle og pattedyr følger som udgangspunkt EU´s guidancedokumenter, som det fremgår af vurderingsrammerne.  Ofte er der imidlertid behov for at foretage en risikovurdering der er mere målrettet mod dansk forhold - også kaldet en 'higher tier' risikovurdering.

Der er derfor udarbejdet en vejledning for Nordisk Zone, som bl.a. beskriver hvilke fugle og pattedyr, som er relevante i forhold til den nordiske zone, ligesom der er udarbejdet scenarier, der svarer til en lang række anvendelsesområder. I tilknytning til dette dokument er der udarbejdet et regneark, som benyttes i sammenhæng med scenariedokumentet. Vær opmærksom på, at vejledningen og det tilhørende regneark opdateres med jævne mellemrum.

 

Hent de seneste udgaver som er tilgængelige fra maj 2017 her:

Hent: higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr 2017

Hent: regneark, 2017

Hent: vejledningsnote for danske forhold

 

Hent de tidligere versioner af det danske scenariedokument og regneark her:

Hent:  Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, maj 2016

Hent:  regneark, maj 2015

Hent:  Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, maj 2015

Hent:  regneark, januar 2015  

Hent:  scenariedokument, april 2014

Hent:  Scenariedokumentet, februar 2011 
Hent:  regneark, august 2010