Mærkning og emballering efter pesticidforordningen

Ansøger kan vælge, at emballering og mærkning sker efter de nye regler i pesticidforordningen - også selvom dit produkt egentlig behandles efter overgangsreglerne.

Hvis ansøgning om godkendelse af et middel behandles efter pesticidforordningen, skal mærkning og emballering ske efter reglerne i samme forordning samt kravene i mærkningsforordningen.

Hvis ansøgning om godkendelse af et middel behandles efter overgangsordningen, skal emballering og mærkning som udgangspunkt ske efter de gamle regler i plantebeskyttelsesmiddeldirektivet og præparatdirektivet. Ansøger kan dog vælge, at emballering og mærkning sker efter de nye regler i pesticidforordningen. I givet fald skal der anmodes herom ved ansøgning.

Bejset korn, frø og kartofler

Bejdset korn, frø og kartofler skal mærkes med navnet på det pågældende plantebeskyttelsesmiddel, aktivstoffet, samt relevante sikkerhedsforanstaltninger og restriktioner i forhold til anvendelsen af det bejdsede produkt. I øvrigt skal mærkningen være i overensstemmelse med andre EU-regler på området for frø, planter mv. Ønskes nærmere information om denne mærkning kan der fås yderligere information ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.