Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Ansøgningsformer og krav

Som virksomhed har du flere muligheder for at få godkendt dit produkt.

Zonegodkendelse
En zonevurdering dækker så vidt muligt anvendelsen i alle
lande i den zone, hvor du har ansøgt, og vurderingen foregår i et samarbejde
mellem landene i zonen. 

Nye produkter
Denne vejledning finder anvendelse ved ansøgning om nye produkter, som endnu ikke har været godkendt i Danmark. 

Fornyelse - Artikel 43
Denne vejledning finder anvendelse ved at ansøgning om fornyelse af produkter, som tidligere har været godkendt i Danmark.

Gensidig anerkendelse

En gensidig anerkendelse er en simplificeret godkendelsesprocedure, som betyder,
at du hurtigt kan få dit produkt godkendt, hvis det allerede er
godkendt i et andet zoneland i EU.

Parallelgodkendelse
En parallelgodkendelse er en godkendelse til import af et
plantebeskyttelsesmiddel, som er identisk med et allerede godkendt middel i Danmark.

Kopi-godkendelse
En kopi er et ekstra handelsnavn til et plantebeskyttelsesmiddel, som allerede er godkendt i Danmark.

Mindre anvendelser (tidl. off-label)
En godkendelse  af et allerede godkendt produkt til anvendelser af mindre  betydning, der hidtil ikke har været omfattet af godkendelsen, dvs. de tidligere ”off-label” godkendelser.

Andre typer af godkendelser
Få information om kravene til at få dispensation, midlertidig godkendelse, godkendelse til forsøgsmæssig afprøvning samt godkendelse til salg af giftige og meget giftige produkter.