Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Her har vi samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål og svar. Du kan hente Miljøstyrelsens anbefalinger og tjekliste på denne side  

Spørgsmål og svar

Er det nok, hvis en konsulent eller et laboratorium på deres hjemmeside skriver, at en tatoveringsfarve er analyseret og lever op til Miljøstyrelsens anbefalinger?

Ja, langt hen ad vejen er det tilstrækkeligt.

Som tatovør er du dog stadig ansvarlig for, at farven er sikker og ikke udgør en risiko for dem, der bliver tatoveret. Derfor er det en god idé at sørge for, at kunden fx kan få analyseresultater og sikkerhedsvurdering udleveret, hvis han eller hun gerne vil vide mere om tatoveringsfarvens sikkerhed.

Kan man få en bøde, hvis man som tatovør bruger farver, der ikke lever op til Miljøstyrelsens anbefalinger?

Ifølge produktsikkerhedsreglerne skal du som tatovør sikre dig, at de farver, du bruger, ikke udgør en risiko for dem, der bliver tatoveret. Og ja, i tilfælde af grove forseelser kan du få en bøde.

Det kan være svært for en tatovør at vurdere alle de kemiske detaljer, men hvis farverne overholder Miljøstyrelsens seks anbefalinger, er du hjulpet godt på vej.

Hvordan kan jeg som tatovør få min udenlandske producent til at følge Miljøstyrelsens anbefalinger?

Når du bestiller dine farver, kan du vedhæfte Miljøstyrelsens anbefalinger på engelsk og gøre opmærksom på, at du ønsker dem overholdt

Mange producenter er i dag allerede opmærksomme på Miljøstyrelsens anbefalinger. Når tatovører eller importører efterspørger farver, der følger anbefalingerne, er det med til at sætte yderligere skub i processen med at få lavet den nødvendige dokumentation.

Hvordan kan man som tatovør vide, om de ingredienser der står på beholderen rent faktisk også er i tatoveringsfarven?

Hvis du har fået en sikkerhedsvurdering udleveret, kan du som professionel tatovør tjekke, at den passer med det, der står på beholderen.

Hvis du vil være ekstra sikker, kan du en gang imellem få lavet en stikprøvekontrol på et laboratorium for at se, om ingredienserne i tatoveringsfarven stemmer overens med det, der står på beholderen.

Gratis reklamematerialer til download

Vil du gerne vise, at du som professionel tatovør har tjek på farverne, kan du hente vores markedsføringsmaterialer og vise dem på din hjemmeside eller Facebook-side. 
Download

National strategi for sikre tatoveringsfarver

Tatovørbranchen har været med til at præge en ny dansk tatoveringsstrategi, som skal sikre størst mulig effekt i forhold til at der kun bruges sikre farver. 
Læs mere