Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Fagforside_ny


De kan se ens ud, men der er stor forskel på forskellige typer elpærer og deres strømforbrug, levetid, affaldssortering og indhold af kviksølv. Brug pæren – også når den er gået. Både for miljøets og din sundheds skyld.

Multi 1 - anbefaler LED

Miljøstyrelsen anbefaler LED

Strømbesparende og fri for kviksølv

Multi 2 - farligt affald_ny

Aflever sparepærer til genanvendelse

Sparepærer indeholder kviksølv

Multi 3 - knust pære

Hvis sparepæren går i stykker

Så følg disse råd ...

Mand lugter til sparepære 1170-659

Lugt fra sparepærer

Sparepærer der lugter er ikke farlige

Multi 5 - ejendom

Indsamling af elpærer i etageejendomme

Gode råd til driftspersonale

Multi 6 - støvsug ikke_ny

Pas på kviksølv i børnehøjde

Særligt for vuggestuer