Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies


De kan se ens ud, men der er stor forskel på forskellige typer elpærer og deres strømforbrug, levetid, affaldssortering og indhold af kviksølv. Brug pæren – også når den er gået. Både for miljøets og din sundheds skyld.

Miljøstyrelsen anbefaler LED

Strømbesparende og fri for kviksølv

Aflever sparepærer til genanvendelse

Sparepærer indeholder kviksølv

Hvis sparepæren går i stykker

Så følg disse råd ...

Lugt fra sparepærer

Sparepærer der lugter er ikke farlige

Indsamling af elpærer i etageejendomme

Gode råd til driftspersonale

Pas på kviksølv i børnehøjde

Særligt for vuggestuer