Videncentre

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Videncenter for Allergi samt Videncenter for HFC-fri køling, er Miljøministeriets videncentre for kemikalier.

Miljøministeriet har oprettet en række videncentre på kemikalieområdet, hvor du kan få ny viden og gode råd.

Videncenter for Allergi
Videncenteret forsker i og informerer om allergi i forbindelse med forbrugerprodukter.

Videncenter for hormonforstyrrende stoffer
Videncenteret opbygger ny viden om hormonforstyrrende stoffer med særligt fokus på danske forhold

Videncenter for HFC-fri køling
Videncenteret spreder viden og rådgiver om HFC-fri kølesystemer, køleanlæg, mm. til installatører, konsulenter, entreprenører, bygherrer, m.fl. på det danske marked.

På disse sider kan du læse mere om, hvad centrene arbejder med, deres målsætning, kontaktadresser etc.