Naftalen

Naftalen anvendes primært i byggematerialer, som brændselsadditiv og blødgører i betonblandinger. Naftalen anvendes også til fremstilling af mellemstoffer, f.eks. azofarvestoffer, og til fremstilling af slibeskiver, som en kunstig pore former, og til sprængstoffer i fyrværkeri.

I strategien for naftalen fra marts 2015 identificerede Miljøstyrelsen to udfordringer: 1) usikkerheder omkring grænseværdien for eksponering i arbejdsmiljøet og 2) mulig eksponering af ”gør-det-selv” folk.

1. Usikkerhed omkring grænseværdien for eksponering i arbejdsmiljøet

Der er nogle usikkerheder omkring muligheden for, at grænseværdien for eksponering til naftalen i arbejdsmiljøet er for høj. Tyskland har påtaget sig at udføre en stofvurdering af naftalen under REACH, og arbejdet er sat i gang. Vurderingen omfatter også eksponeringen i arbejdsmiljøet.

2. Mulig eksponering af ”gør-det-selv-folk"

Kortlægningen identificerede en mulig eksponering af ”gør det selv folk” i forbindelse med lægning af vådrumsmembraner, idet naftalen kan være til stede i membranerne som en urenhed. Desuden finder undersøgelser ofte naftalen i forbrugerprodukter, bl.a. klapvogne.

For at kunne få et samlet overblik over hvilke forbrugerprodukter man finder naftalen i, skal forbrugerproduktundersøgelserne, der omhandler naftalen, samles i en fælles oversigt og gennemgås med henblik på at se, om der er områder, hvor yderligere tiltag er nødvendige. Miljøstyrelsen anmodede Forbrugerrådet Tænk om en oversigt over de produkter, hvor der er fundet naftalen i deres undersøgelser. Miljøstyrelsen modtog oversigten i juli 2015, og forventer at gennemgå oversigten i anden halvdel af 2016.

Desuden vil Miljøstyrelsen i anden halvdel af 2016 undersøge hvilke specifikke produkter indeholdende naftalen til vådrumssikring, der er på markedet, deres indhold af naftalen og deres tilgængelighed for gør-det-selv folk. Denne kortlægning af markedet skal vise om der reelt er et problem med disse produkter og danne grundlag for evt. yderligere tiltag.  

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for naftalen på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Undersøgelserne vedrørende eksponering af gør-det-selv-folk forventes udført i anden halvdel af 2016 og Miljøstyrelsen vil med baggrund i disse undersøgelser vurdere om yderligere tiltag er nødvendige. Arbejdet med at følge op på den tyske stofvurdering varetages i Miljøstyrelsens løbende arbejde med REACH.