Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

National strategi for tatoveringsfarver

Kemikalier

Den nationale strategi for tatoveringsfarver skal være med til at sikre EU regulering af kemi i farverne, information til branchen og understøtte dialog og frivillige aktiviteter.

I dag findes der ingen særskilt regulering for, hvilke kemiske stoffer tatoveringsfarver må indeholde. Da der kan forekomme kræft- og allergifremkaldende stoffer i farverne, har Miljø- og Fødevareministeriet i en årrække arbejdet på at få fælles EU-regler for tatoveringsfarver.

EU har i august meldt ud, at de vil præsentere et forslag til regler for tatoveringsfarver i juli 2017. Men det er Miljøstyrelsens vurdering, at reguleringen af kemiske stoffer i tatoveringsfarver tidligst vil kunne træde i kraft om tre år.

Indtil EU er på plads med reglerne, arbejdes der derfor parallelt på nationalt plan med initiativer, der skal gøre tatoveringsfarver mere sikre.

Initiativerne indgår i National strategi for sikre tatoveringsfarver og er udarbejdet i samarbejde med forbrugere, importører, tatovører og andre myndigheder. 

Læs strategien her.  

Baggrund

I 2016 besluttede EU-kommissionen at regulere stofferne under EU's kemikalieregulering, REACH og bad EU's kemikalieagentur (ECHA) om at udarbejde et forslag til begrænsninger. Men det er Miljøstyrelsens vurdering, at reguleringen af kemiske stoffer i tatoveringsfarver tidligst vil kunne træde i kraft om tre år.

Miljøstyrelsen har derfor i foråret 2016 gennemført en undersøgelse af virkemidler, hvor relevante interessenter dvs. forbrugere, importører, tatovører, mm., har været inddraget i form af styregruppedeltagelse, gennem interview og spørgeskemaundersøgelser. I undersøgelsen har der været fokus på at identificere de initiativer og virkemidler, som målgruppen selv tror på vil virke og give størst mulig effekt i forhold til at ændre tatovørernes adfærd hen imod at bruge farver, der ikke indeholder skadelige stoffer. Der har været særligt fokus på frivillige initiativer i branchen. Der er afsat 1,6 mio. kr. i alt til initiativerne i perioden 2016 og 2017 til at sikre tatoveringsfarver. 

Læs undersøgelsen her .