Dialogforum for tatovører

Miljø- og fødevareministeren lancerede i november 2016 en National Strategi for Tatoveringsfarver. Som led i strategien har Miljøstyrelsen i samarbejde med branchen oprettet et dialogforum. Her på siden finder du referater og oplæg fra dialogmøderne.

Det nye dialogforum koordineres med Sundheds- og Ældreministeriet (SUÆM), som er ansvarlige for tatovørernes og mikropigmentisters hygiejne. I 2017 er der afholdt to dialogmøder, som er branchens mulighed for at møde flere myndigheder samlet og få:

  • indsigt i myndighedernes arbejde inden for området
  • få svar på spørgsmål
  • give input til arbejdet i danske myndigheder, EU og andet internationalt samarbejde

Der er afholdt to møder i 2017. Læs dagsorden, oplæg og referater nedenfor.

Dialogmøde den 31. januar 2017 

Dialogmøde den 16. november 2017