Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Hvad betyder REACH og CLP for din virksomhed?

Dine forpligtelser er bestemt af din virksomheds rolle i leverandørkæden og af de varer, som du markedsfører eller bruger.

I REACH og CLP defineres en virksomheds pligter i forhold til den rolle, som virksomheden har i leverandørkæden – fra den første produktion eller import  af et kemisk stof til stoffet leveres til slutbrugeren, f.eks. som en del af en kemisk blanding eller som indholdsstof i en vare med fast form, en såkaldt artikel. Din virksomhed kan derfor sagtens have mere end én rolle i leverandørkæden. 

Producenter

Fremstiller du kemiske stoffer? Så er du producent.

Importører

Køber du kemiske stoffer, blandinger eller artikler, der indeholder kemiske stoffer fra lande uden for EU? Så er du importør. 

Downstream brugere

Fremstiller du kemiske blandinger eller artikler, der indeholder kemiske stoffer? Eller bruger du kemikalier i dit erhverv? Så er du downstream bruger.

Distributører

Opbevarer eller forhandler du kemiske stoffer eller blandinger eller artikler? Så er du distributør eller artikelleverandør.

Kend dine pligter

Kemikalielovgivningen er et stort og komplekst område. Derfor har Miljøstyrelsen udarbejdet en guide, som giver et overblik over de vigtigste regler for virksomheder under både REACH, CLP og andre lovgivninger. Læs videre