Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Bliv klogere på reglerne i REACH og CLP

Her kan du læse om reglerne i REACH og CLP og få overblik over hvilke regler, der gælder for din virksomhed.

Virksomheder, der producerer, importerer, markedsfører eller bruger kemiske stoffer eller blandinger, er omfattet af REACH. Der er også regler i REACH, der gælder for såkaldte artikler, dvs. produkter med fast form som f.eks. møbler elektronik, legetøj og meget mere.

Alle virksomheder, der markedsfører kemiske stoffer og blandinger, er omfattede af CLP- reglerne om klassificering, mærkning og emballering. Klassificeringen af kemiske stoffer er en grundsten i både REACH og megen anden kemikalielovgivning.

Hvad betyder REACH og CLP for din virksomhed

Begynd her, hvis REACH og CLP er nyt for dig. Her får du hjælp til at definere din rolle i leverandørkæden og overblik over, hvilke pligter din virksomhed har.

Få overblik over REACH

Her kan du blandt andet læse om reglerne for registrering af kemiske stoffer, godkendelses-krav for særligt problematiske stoffer samt informationspligter for kemikalier i artikler og blandinger.

Få overblik over CLP

Her kan du blandt andet læse om reglerne forklassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger og indberetning af oplysninger til brug ved forgiftning.