Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tips om trætjære

Trætjære anvendes til udendørs overfladebehandling af træ. Trætjæren kan bl.a. være allergifremkaldende og miljøskadelig.

Tips om trætjære

  • Læs og følg vejledningen på produktet
  • Beskyt hud og øjne mod stænk, ved hjælp af handsker af fx nitrilgummi, beskyttelsesbriller og kraftigt arbejdstøj.
  • I tilfælde af gener eller ubehag kan du anvende en gasfiltermaske med A2-filter.
  • Professionelle brugere skal følge Arbejdstilsynets regler for arbejde med kodenummererede produkter.
  • Undgå at spilde på jorden, da trætjæren kan være miljøfarlig.
  • Aflever rester på genbrugsstationen efter arbejdet