Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tips om myrer

Myrer, der kribler og kravler og invaderer ens hjem, er som regel harmløse, men de fleste finder det meget generende at have dem som ubudne gæster.

Kommer der pludselig små bunker af sand og grus langs panelerne, kan det være tegn på myrer. Den bedste og mest effektive bekæmpelse af myrer er at finde deres bo og tilintetgøre det. Men er myrerne først kommet indendørs, er det ofte vanskeligt at finde boet.

Myrerne kan trænge ind gennem revner og sprækker i fundamentet, ved rørgennemføringer og langs fodpaneler, så det indendørs bo er ofte skjult.
Forebyggelse af indendørs myreangreb består derfor i at lukke adgangsvejene for myrerne, så de ikke så let kan slippe ind i huset og evt. bekæmpe myrerne udendørs – så de ikke får mulighed for at udvikle sig og trænge ind i huset.

Det er primært to myrearter, der kan være på spil; Den sorte havemyre, som er meget almindelig, men ret uskadelig, og Herkulesmyren som er rimelig sjælden, men kan gøre stor skade.

Tips om myrer

  • Reparer revner: Luk myrernes adgangsveje til dit hus - sørg for at reparere evt. revner og sprækker i fundamentet
  • Væk med søde sager: Fjern fødeemner som frister myrerne - myrer holder af søde sager
  • Find myreboet: Den mest effektive bekæmpelse er at identificere og ødelægge boet, hvor dronning, æg, larver og pupper opholder sig. Hvis det udendørs bo befinder sig ved husets sokkel, kan du forebygge en indendørs myreinvasion ved at vande med kogende vand ned i boet. Det kan være svært at finde boet, hvis myrerne bor under huset eller under gulvet. Hvis du ikke kan finde boet kan det blive nødvendigt at bruge et godkendt myremiddel.
  • Brug en myrelokkedåse: En myrelokkedåse indeholder forgiftet føde og lokker myrerne frem fra deres bo. Når myrerne finder føden, lægger de duftspor ud, og derved lokkes de andre myrer hen til den forgiftede føde. Myrerne bringer derefter den forgiftede føde tilbage til boet og boet vil gå til grunde efter et stykke tid.
  • Læs etiketten grundigt: Hvis du bruger et myremiddel, så vær særlig opmærksom på, at bekæmpelse af myrer oftest foregår i børnehøjde, og at også husdyr kan blive udsat for midlerne. Nogle midler er desuden ikke godkendt til at bruge i nærheden af fødevarer, det vil sige på køkkenborde, i køkkenskabe osv. Læs etiketten grundigt, før du vælger et middel.
  • Brug støvsugeren: Mens bekæmpelsen foregår, bør du ikke vaske gulvet overdrevent, da myrer som regel holder meget af fugt – brug i stedet støvsugeren.
  • Pas på havens nyttedyr: Hvis man ønsker at bekæmpe myrer udendørs med myremidler, skal man huske, at en del af midlerne også dræber andre insekter, der kan være nyttedyr i haven. Midlerne bør derfor kun bruges der, hvor myrerne har kolonier langs med huset.
  • Brug kun midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen: Gamle husråd såsom at strø kanel, kaffegrums og peber ud har i bedste fald kun en kort virkningstid og kan aldrig udrydde hele myrekolonier – specielt ikke, hvis de bor under huset. Du bør kun anvende midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen, så de er vurderet at være effektive og uden en uacceptabel risiko for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøstyrelsens faktaark om myrer

Statens Skadedyrlaboratoriums hjemmeside

 

 

 

Tips om myrer

Myrer, der kribler og kravler og invaderer ens hjem, er som regel harmløse, men de fleste finder det meget generende at have dem som ubudne gæster. Få tips til hvordan du kommer af med myrerne og forebygger, at de kommer igen.

Forebyg

1) Luk myrernes adgangsveje til dit hus - sørg for at reparere evt. revner og sprækker i fundamentet

2) Væk med søde sager: Fjern fødeemner som frister myrerne - myrer holder af søde sager.

Bekæmp uden gift

1) Find boet. Hvis det udendørs bo befinder sig ved husets sokkel, kan du forebygge en indendørs myreinvasion ved at hælde kogende vand ned i boet. 

2) Brug støvsugeren: Mens bekæmpelsen foregår, bør du ikke vaske gulvet overdrevent, da myrer som regel holder meget af fugt – brug i stedet støvsugeren.

3) Gamle husråd såsom at strø kanel eller kaffegrums og peber ud kan ikke anbefales. De vil i bedste fald kun have kort tids virkning og kan ike udrydde myrekolonier.

Bekæmp med gift

1) Brug en myrelokkedåse. Når myrerne finder føde myrelokkedåsen, lægger de duftspor ud, og derved lokkes de andre myrer hen til den forgiftede føde. Myrerne bringer derefter den forgiftede føde tilbage til boet.

2) Du bør kun anvende midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen, så de er vurderet at være effektive og uden en uacceptabel risiko for miljø og sundhed. Se oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler

3) Læs etiketten grundigt, før du vælger et middel. Vær opmærksom på at myrebekæmpelse oftest foregår i børnehøjde, og at også husdyr kan blive udsat for midlerne. Nogle midler er desuden ikke godkendt til at bruge i nærheden af fødevarer, det vil sige på køkkenborde, i køkkenskabe osv. 

Sort havemyre

Sort havemyre

Den sorte havemyre er 3-9 mm lang og brunsort. Ligesom andre myrearter lever den i et samfund, der er delt i tre klasser; de vingede hanner, dronninger og de uvingede arbejdermyrer. Arbejdermyrerne er ufrugtbare, og de tager sig mest af det praktiske arbejde omkring boet. Arbejdermyrerne skaffer blandt andet føde, og de kan vandre langt omkring i jagten på en godbid. Hvis de finder et godt fødeemne, lægger de duftspor ud til de andre myrer, så de også kan finde frem til føden. Dette udnytter man i visse typer af bekæmpelse. En koloni af sorte havemyrer består typisk af 5-10.000 myrer.

Sort havemyre bygger oftest bo under jorden – under sten eller fliser, men de kan også bygge rede i rådne træstubbe eller fugtskadet træ i huse. Det er oftest huse uden kælder, der angribes af sort havemyre – myrerne trænger op gennem fundamentet via revner og sprækker for eksempel ved rørgennemføringer og fodpaneler. De kan også slå sig ned i isoleringsmaterialet mellem et betongulv og et trægulv.

I betragtning af dens store udbredelse foresager den ret få skader. Hvis den slår sig ned under et trægulv, kan den gøre forholdene så fugtige, at det kan skade træet, men den bygger oftest kun rede i træ, der i forvejen er fugtskadet.

Herkulesmyre

Herkulesmyre

Herkulesmyren er den største myre i Danmark – dronningen bliver cirka 2 cm lang og arbejderne 0,5-1,4 cm. Den findes kun i Nordsjælland og Nordjylland, hvor den bygger rede i nåleskove. Herkulesmyren danner kolonier på 2-3.000 individer.

Herkulesmyrer lever i træ – helst nåletræ. Når den findes indendørs, er det oftest i træ, der er skjult af konstruktionen, for eksempel under gulvet. Herkulesmyrer er mest aktive om natten, og da de bor under gulvet, kan det derfor være vanskeligt at opdage dem.

Herkulesmyren udhuler og ødelægger det træ, den bygger rede i. Det er derfor særdeles vigtigt at bekæmpe denne myreart, hvis man opdager den. Har du mistanke om, at der er Herkulesmyrer i dit hjem, skal du kontakte dit forsikringsselskab for at sikre, at bekæmpelsen foregår korrekt.

Foto: Antweb.org

Farao

Faraomyre

I Danmark ses også faraomyren – den er lys gullig til rødbrun og lidt mindre end den sorte havemyrer – arbejderne er 2-2,5 mm og dronningerne er 4-5 mm. De danner kolonier på op til 300.000 individer.

Faraomyrer lever i hulrum og sprækker i bygninger – og helst i nærheden af en varmekilde. Faraomyren kan bedst lide temperaturer på 27-30 ºC og de er især glade for søde sager såsom syltetøj, sukker og honning. Faraomyrer findes oftest i fødevareforretninger og -lagre – mindre ofte i privat beboelse. Til gengæld spreder de sig hurtigt, så hvis de optræder i privat beboelse, trænger de hurtigt ind overalt.

Faraomyrer skader sjældent, men er selvfølgelig irriterende, idet de hurtigt kan sprede sig.

Foto: Antweb.org

<h1>Mere om dyr i haven</h1>


Flere Grønne Tips til haven