Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Sådan fyrer du fornuftigt i din brændeovn

  • Luft

Brændeovne og -kedler er en vigtig kilde til luftforurening, f.eks med partikler. Forureningen afhænger af et kompliceret samspil mellem bl.a. ovn- eller kedeltype, skorsten, brændsel og fyringsvaner.

Gør dit for at hjælpe

Hvis du som brændeovnsejer følger fire, enkle råd om korrekt fyring, kan du være med til at nedbringe udslippet af sundhedsskadelige partikler.

1.  Tænd op på en helt ny måde

Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem, så du kan tænde i den øverste del. Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys.

2. Brug kun tørt træ

Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.

3. Sørg for rigeligt luft

Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.

4. Røgen skal være næsten usynlig

Gå udenfor og se, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.

Læs mere om brændeovne

Rygestopguideforbrndeovne 1170-659

Rygestop-guide for brændeovne

(Udgivet flere gange, senest 2014)