Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Kasseboner og kvitteringer

Hovedparten af boner og kvitteringer er trykt på varmefølsomt papir, såkaldt termopapir, som indeholder bisphenol A. Bisphenol A (BPA) skader fertiliteten, er mistænkt for at være hormonforstyrrende og er forbudt i termopapir.

Stoffet bisphenol A kan skade evnen til at få børn og er mistænkt for at være hormonforstyrrende. I Danmark har der siden 2010 været forbud mod bisphenol A i materialer til fødevarekontaktbestemt til børn under 3 år. Et forbud mod bisphenol A i sutteflasker blev indført i EU i 2011.

Mange boner og kvitteringer er trykt på termopapir, som indeholder bisphenol A og det har vist sig, at forbrugere bliver udsat for bisphenol A ved kontakt med kasseboner. I de senere år er flere supermarkedskæder dog begyndt at udfase brugen af termopapir med bisphenol A. Danmark har arbejdet hårdt for at forbyde BPA-holdige kasseboner på EU-plan og dette arbejde har nu båret frugt. Sidste år blev EU-medlemslandene nemlig enige om at forbyde BPA i termopapir og et forbud vil derfor træde i kraft den 2. januar 2020.

Inden forbuddet træder i kraft, kan du begrænse din kontakt med boner og kvitteringer ved:

  • At sige nej tak til at modtage dem, vaske hænder efter du har rørt ved dem og tage kopi af kvitteringer.
  • Undlade at lade dit barn lege med boner eller kvitteringer.
  • Du kan undersøge din bon ved at kradse i overfladen med en mønt eller et andet redskab. Hvis der kommer en sort streg frem, er den trykt på termopapir og kan derfor have bisphenol A i overfladen.