Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Kasseboner og kvitteringer

Hovedparten af boner og kvitteringer er trykt på varmefølsomt papir, såkaldt termopapir, som indeholder bisphenol A. Miljøstyrelsen har undersøgt udsættelsen af bisphenol A fra kasseboner og afgivelsen af stoffet har vist sig at være så lille, at det ikke udgør en risiko for hverken forbrugere eller kasseekspedienter.

Bisphenol A er på EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer, men der er i videnskabelige kredse uenighed om, hvor høje koncentrationer der skal til for, at det giver effekter.

Miljøstyrelsens har lavet en undersøgelse, der viser, at hovedparten af kasseboner og kvitteringer på det danske marked indeholder i bisphenol A. Undersøgelsen omfatter boner og kvitteringer fra forskellige dagligvarekæder og butikskæder inden for møbler, legetøj, tankstationer, en hæveautomat og et bibliotek.

Ingen risiko ved boner og kvitteringer med bisphenol A 

Undersøgelsen viser, at forbrugere der håndterer 4 boner hver dag ikke udsættes for en sundhedsrisiko. Samtidig har Miljøstyrelsen sammen med Arbejdstilsynet vurderet, der heller ikke er nogen risiko for kasseekspedienter, der dagligt håndterer 100 boner. Heller ikke selvom de er gravide. I beregningerne er der taget hensyn til, at man også kan optage bisphenol A fra fødevarer.

Bisphenol A indgår i overfladen på bonens forside, hvor teksten printes ved varmepåvirkning.

Der findes kun meget begrænset viden om alternativer til bisphenol A, og den viden der findes, dokumenterer ikke at alternativerne nødvendigvis er bedre at anvende. Miljøstyrelsen følger et projekt, der arbejder på at finde sikre alternativer til bisphenol A i boner.

Gode råd om boner og kvitteringer 

Hvis du er bekymret, kan du begrænse din kontakt med boner og kvitteringer ved:

  • At sige nej tak til at modtage dem, vaske hænder efter du har rørt ved dem og tage kopi af kvitteringer, der samtidig fungerer som garantibevis.
  • Undlade at lade dit barn lege med boner eller kvitteringer.
  • Du kan undersøge din bon ved at kradse i overfladen med en mønt eller et andet redskab. Hvis der kommer en sort streg frem, er den trykt på termopapir og kan derfor have bisphenol A i overfladen.

Læs mere om boner og kvitteringer

Rapport: Undersøgelse af afgivelse af bisphenol A fra kasseboner og sutteskjold, Miljøstyrelsen 2011