Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tips ved brug af hobby-tekstilfarver

Hobby-tekstilfarver som stoftrykfarver, tekstiltusser og overføringsfarver indeholder forskellige kemiske stoffer og kan lugte kraftigt. Ved normalt brug udgør de ikke et sundhedsmæssigt problem, da de problematiske stoffer kun findes i meget små mængder.

Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialers mærkningsordning (FFFH) har lavet en A-B-C-D-mærkningsordning for hobbyprodukter. A-mærkede produkter skal leve op til en række skrappe krav om miljøeffekter og indholdsstoffer og kan bruges af børn fra 3 år.

Tips om hobbytekstilfarver

  • Se efter FFFH´s A-B-C-D mærkning og vælg A-mærkede tekstilfarver
  • Luft altid ud og benyt handsker (dog ikke af naturgummi - de beskytter ikke effektivt nok), når du bruger tekstilfarver
  • Læs brugsanvisningen, før du går i gang

Læs mere om tekstilfarver

Rapport: Kortlægning af kemiske stoffer i tekstilfarve, Miljøstyrelsen 2005