Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Undervisningsmaterialer

Følg ræven i naturen (0.-2. klassetrin)

Ræven er lærerens hjælper. Den skal inspirere børnene til selv at tilrettelægge deres læring om naturen. Ræven er valgt, fordi den er et vigtigt led i økosystemet og findes i alle biotoper.

Naturkanon (4.-6. klassetrin)

216 eksempler på dansk natur - både den sjældne og den velkendte. "Kanon Natur"-hæfterne sætter med udgangspunkt i arterne fra Danmarks Naturkanon fokus på oplevelser, undersøgelser af og læring i Danmarks forunderlige natur.

Det er også min natur (5.-6. klassetrin)

Formålet er at formidle biodiversitet og anvise muligheder for handling.

CITES-kassen (6.-7. klassetrin)

CITES-kasserne indeholder en række konfiskerede genstande fra truede dyr og planter samt hæfter og faktaark, som kan bruges i undervisningen.

Biodiversitet (8.-9. klassetrin)

Materialerne kan bruges som oplæg til diskussion om brug af naturens ressourcer.

Sundhedsspor

Et sundhedsspor er en afmærket rute i naturen på 1 - 2½ km, hvor man kan teste sin kondition. Der findes sundhedsspor i hele Danmark.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside