Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Naturkanon

Danmarks Naturkanon præsenterer 216 eksempler på dansk natur - både den sjældne og den velkendte. Her kan du se hele naturkanonen og læse om, hvor du kan opleve alle de mange dyr, planter, naturtyper, sten osv.

Om Danmarks Naturkanon

Hvad er en naturkanon?

Danmarks Naturkanon skal:

  • udbrede kendskabet til den danske natur
  • bidrage til at give os alle flere naturoplevelser
  • understøtte den folkelige debat om naturen
  • bruges i undervisningen - bl.a. i folkeskolen

Naturkanonen har fokus på danske natursteder og arter, der på en eller anden måde har en herlighedsværdi for os alle, og som samtidig kan danne grundlag for formidling af naturfaglige emner, problemstillinger og sammenhænge.

”Kanon” betyder: Rettesnor, regel, forbillede. Danmarks Naturkanon består derfor af det, som nogen har udpeget som det bedste eller det vigtigste. Naturkanonen fortæller om hele Danmarks natur og består af blandt andet særligt udvalgte steder, naturtyper, plante- og dyrearter.

Hvordan blev naturkanonen til?

Arbejdet med Danmarks Naturkanon startede i oktober 2008. Alle kunne komme med forslag til, hvad der skulle med. Man kunne sende sine forslag ind via debatfora, pr. mail eller pr. SMS. Og over hele landet blev der holdt en række arrangementer om Naturkanonen, hvor der både var mulighed for at drøfte naturkanon og samtidig mulighed for flotte naturoplevelser.

Den endelige udvælgelse blev foretaget af et naturkanon-udvalg, som bestod af en formand, 11 faglige eksperter og fem borgere, der repræsenterede den almindelige naturbruger. 10. maj 2009 overrakte miljøministeren borgernes bidrag til udvalget. Udvalgets opgave var at sikre, at de enkelte emner i naturkanonen blev fagligt velfunderede og efterfølgende kunne bruges i skolernes undervisning om naturen.

Den færdige naturkanon blev præsenteret af miljøminister Troels Lund Poulsen den 9. oktober 2009. 

Naturkanonudvalget

Den endelige udvælgelse blev foretaget af et naturkanon-udvalg, som bestod af en formand, 11 faglige eksperter og fem borgere.

Naturkanonudvalgets medlemmer

Formand: 
Thomas Secher Jensen (Naturhistorisk Museum, Århus) 
Særlig viden om bl.a. pattedyr og skov

Øvrige faglige eksperter: 
Tove Damholt (Østsjællands Museum) 
Særlig viden om Danmarks geologi  

Anette Reenberg (Institut for Geografi og Geologi) 
Særlig viden om det danske kulturlandskab 

Hans Baagøe (Zoologisk Museum) 
Særlig viden om pattedyr  

Jesper Madsen (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet) 
Særlig viden om fugle 

Josianne Støttrup (DTU Aqua) 
Særlig viden om fisk  

Michael Stoltze (selvstændig ekspert) 
Særlig viden om insekter og sommerfugle 

Signe Nepper Larsen (COWI A/S) 
Særlig viden om botanik  

Ann Marker (Viden Om, DR) 
Særlig viden om vejrfænomener 

Bent Aaby (selvstændig ekspert) 
Særlig viden om historisk natur og ekstensive naturtyper 

Jens-Christian Svenning (Biologisk Institut, Aarhus Universitet) 
Særlig viden om planter, pattedyr og historisk natur  

Henrik Nørregaard (repræsentant fra Undervisningsministeriet)

De fem borgere – én fra hver af de fem regioner i Danmark: 
Erik Petersen (Region Syddanmark) 
Eline Crossland (Region Sjælland) 
Jørgen Nimb Lassen (Region Hovedstaden) 
Birgitte Krill (Region Midtjylland) 
Majbrit Michelsen (Region Nordjylland)

 

Undervisningsmateriale

"Kanon Natur"-hæfterne sætter med udgangspunkt i arterne fra Danmarks Naturkanon fokus på oplevelser, undersøgelser af og læring i Danmarks forunderlige natur. Materialet henvender sig til mellemtrinet.

Se også undervisningsmateriale til de større børn og unge på www.eigilholm.dk