Anmeld biotopplaner

Hvis man vil udsætte et større antal fasaner eller agerhøns på sin ejendom, skal der laves en biotopplan.

Alle med ejendomme over 100 hektar, der ønsker at udsætte mere end én fasan eller én agerhøne per hektar på deres ejendom, skal udarbejde, anmelde og gennemføre en biotopplan.

Anmeldelsesfristen er 1. maj

Sådan gør du

NB. Før du starter anmeldelse af biotopplaner eller indberetning af udsætning af fugle, skal du gå på  virk.dk i en ny fane og logge på. Derefter skal du benytte et af nedenstående links

Anmeld biotopplan her
(jf. Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 12 stk. 2 nr. 3)

Indberet udsætning af fugle her
(jf. Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 12 stk. 2 nr. 4)

Læs mere om reglerne i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber

Hvis du ikke logger på virk.dk først, vil du opleve at du får en besked:  "Du skal være logget ind for at kunne tilgå denne løsning". Hvis du får denne besked, skal du lukke din browser og starte forfra.

OBS: Ved angivelse af ejendomsnr. skal kun de sidste 7 cifre anvendes.

En biotopplan består af en række naturforbedrende tiltag, som skal sørger for at vildtets levevilkår på ejendommen forbedres.

Ved udarbejdelse af biotopplaner er der mulighed for at vælge mellem 18 tiltag, der giver forskellige point. Når der samlet er opnået 100 point, må der udsættes op til syv fasaner eller agerhøns per hektar.

Ved digital anmeldelse skal markkort vedhæftes, så disse kan med fordel klargøres. Anden information (brugerinformation, udsætningsansvarlig, biotopplanareal/dyrket areal, benyttede tiltag) indtastes ved anmeldelse.

Nedenstående findes yderligere information (vejledning og pointskema).

Ejendomme med anmeldte biotopplaner skal ikke indberette udsætning af fuglene. Kun skov- og naturejendomme, som udsætter mere end én fasan eller agerhøne per hektar, skal indberette udsætningen særskilt.

Retningslinjer for udsætning af vildt
Her er nogle generelle retningslinjer for udsætning af vildt, som du bør kende:

  • Udsat vildt må hverken af udseende eller i adfærd adskille sig væsentligt fra naturligt vildt.
  • Udsæt aldrig så meget vildt, at det forrykker eller ødelægger dit revirs økologiske balance.