Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø- og fødeministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op. Vildtforvaltningsrådet er nedsat i henhold til § 51 i lov om jagt og vildtforvaltning

Læs lov om jagt og vildtforvaltning hos Retsinformation

Rådets formand udpeges af miljø- og fødeministeren. Rådets øvrige ni medlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de nærmeste interesserede organisationer.

Forretningsorden

Medlemmer af Vildtforvaltningsrådet

  • Formand Jan Eriksen, tlf: 40332122,   
  • Landbrug & Fødevarer (næstformand) Husmand Henrik Bertelsen, tlf: 40374635
  • Landbrug & Fødevarer, godsejer Lars Hvidtfeldt
  • Danmarks Jægerforbund, formand Claus Lind Christensen
  • Danmarks Naturfredningsforening, præsident Ella Maria Bisschop-Larsen
  • Dansk Ornitologisk Forening, formand Egon Østergaard
  • Dansk Skovforening, godsejer Niels Iuel Reventlow
  • Dyrenes Beskyttelse, cand. scient. Birgitte Heje Larsen
  • Friluftsrådet, bestyrelsesmedlem Flemming O. Torp 

Foreløbig dagsorden og bilag til møde i Vildtforvaltningsrådet den 13. juni 2017

Samlet mødemateriale - del 1

Samlet mødemateriale - del 2

Referater af Vildtforvaltningsrådets møder

Tidligere referater

2013

Godkendt referat fra møde i VFR den 11. december 2013

Godkendt referat af mødet i VFR den 5. september 2013

Godkendt referat fra VFR den 22. marts 2013

2012

Godkendt til referat af møde i VFR den 11.december 2012

Godkendt referat af møde i VFR den 13. september 2012

Godkendt referat fra VFR møde den 13. marts 2012

2011

Godkendt referat af møde den 14. december 2011

Godkendt referat af møde i VFR den 15. september 2011

Godkendt referat af møde den 16. marts 2011

2010

Godkendt referat fra mødet i VFR den 14. december 2010

Godkendt referat fra mødet i VFR den 07. september 2010

Godkendt referat fra mødet i VFR den 21. juni 2010

Godkendt referat fra mødet i VFR den 23. februar 2010

2009

Godkendt referat fra mødet i VFR den 11. december 2009

Godkendt referat fra mødet i VFR den 17. september 2009

Godkendt referat fra mødet i VFR den 24. Marts 2009

2008

Referat af VFR-møde den 9. december 2008

Referat af VFR-møde den 18. september 2008

Referat af VFR-møde den 16. april 2008

Referat af VFR-møde den 10. Januar 2008

2007

Referat af VFR-møde den. 10. december 2007

Referat af VFR-møde den 30.-31. august 2007

Referat fra ekstraordinært VFR-møde den 21. juni 2007

Referat af VFR-møde den 13. marts 2007

2006

Referat af VFR-møde den 5. december 2006

Referat af VFR-møde den 11.-12. august 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af ekstraordinært VFR-møde den 1. februar 2006

2005

Referat af VFR-møde den 7. december 2005

Referat af VFR-møde den 7. september 2005

Referat af VFR-møde den 20. maj 2005

2004

Referat af VFR-møde den 7. december 2004

Referat af VFR-møde den 20. august 2004

Referat af VFR-møde den 30. april og 1. maj 2004

2003

Referat af VFR-møde den 5. december 2003

Referat af VFR-møde den 22. - 23. august 2003

Referat af VFR-møde den. 24. marts 2003

2002

Referat af VFR-møde den 23. august 2002

Referat af VFR-møde den 13. marts 2002

2001

Referat af VFR-møde den 7. december 2001

Referat af VFR-møde den 31. august 2001

Referat af VFR-møde den 4. maj 2001

Referat af VFR-møde den. 31. januar 2001

2000

Referat af VFR-møde den. 28. september 2000

Referat af VFR-møde den 30. maj 2000

Referat af VFR-møde den 24. februar 2000

1999

Referat af VFR-møde den 10. december 1999

Referat af VFR-møde den 24. september 1999