Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Rådgivning om vildt

Kontakt din lokale vildtkonsulent

Henvendelse til Naturstyrelsens lokale enheder på hverdage kl. 9-15

Find kontaktoplysningerne på din lokale vildtkonsulent


Vildtinformation

Styrelsens nyhedsbrev til natur- og jagtinteresserede. Læs de seneste jagt- og naturnyheder og tidligere udgaver af Vildtinformation.

Hjortevildtforvaltning

Hjortevildtbestandene og interessen for dem vokser. Derfor har Vildtforvaltningsrådet vedtaget "De Etiske Regler for Kronvildtjagt".

Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø- og fødevareministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning.


Lovstof

Forvaltningen af jagt og vildt i Danmark hører under Miljø- og Fødevareministeriet, der administrerer loven om jagt og vildtforvaltning.

Loven indeholder en række bemyndigelser til miljø- og fødevareministeren. Disse er for de flestes vedkommende uddelegeret til Miljøstyrelsen.

Jagt og vildtforvaltningsloven